TRÀ VINH, 3.6.2014 - Dự án hợp tác quốc tế giữa Đại học Swinburne (Úc) và Đại học Trà Vinh đã kết thúc hồi tháng 2.2014. Bên cạnh nhiều hoạt động vì môi trường trong khuôn viên Đại học Trà Vinh và một số huyện của Tỉnh Trà Vinh, còn có các đề xuất của sinh viên hai trường.

“Làm sạch không khí” là một trong các đề xuất của sáu Nhóm sinh viên. Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ đã chuyển ngữ đề xuất này từ Anh ngữ. Xin trân trọng giới thiệu đề xuất này.

Tải bài viết Làm sạch không khí (pdf, 779k)