Giáo dục phải là tiền đề trong mọi hoạt động bảo vệ môi trường.

Giáo dục môi trường hiệu quả không chỉ cung cấp kiến thức về môi trường, mà còn phải làm thay đổi cách sống sao cho có lợi cho thế hệ tương lai.

Tải bài viết trình bày (pdf, 523kb)