Căn cứ Quyết định số 4138/QĐ-ĐHTV, ngày 9 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định Đánh giá học phần;

Căn cứ vào tình hình thực tế của công tác thi kết thúc học phần học kỳ III, năm học 2015-2016 và Học kỳ I năm học 2016-2017;

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến tất cả sinh viên các nhóm/lớp chưa được tổ chức thi lần 2 gồm các môn Anh văn không chuyên 1, Anh văn không chuyên 2, Anh văn không chuyên 3, các môn chuyên ngữ của các lớp thuộc khoa Ngoại ngữ có điểm tổng kết học phần dưới 4.0 (đối với các lớp đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc có điểm tổng kết học phần dưới 5.0 (đối với các lớp đào tạo theo học chế niên chế) thuộc các nhóm môn học của Khoa Ngoại ngữ quản lý chuyên môn về việc tổ chức thi lần 2 của học kỳ III, năm học 2015 – 2016 và học kỳ I năm học 2016-2017 (đợt 1), cụ thể như sau:


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2018

BÀI GIẢNG

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

000123055855 guests

Your IP:10.1.1.92