Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-KNN ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Trưởng khoa Ngoại ngữ  về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của SV Khoa Ngoại ngữ  năm học 2016-2017;


Căn cứ Quyết định 4330/QĐ - ĐHTV, ngày 22/9/2016 của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Trà Vinh về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy Trường Đại Học Trà Vinh;


Căn cứ Quyết định số 1791/2011/QĐ- ĐHTV, ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả điểm rèn luyện của sinh viên, học sinh Trường Đại học Trà Vinh;


Căn cứ biên bản họp ngày 15 tháng 3 năm 2017 về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 của sinh viên Khoa Ngoại ngữ,


Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2016-2017 của  sinh viên 14 lớp  thuộc Khoa Ngoại ngữ (danh sách đính kèm).

Tải về điểm rèn luyện học kỳ I (rar, 110kb)


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2018

BÀI GIẢNG

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0001289988


26 guests

Your IP:10.1.1.92