Thi năng khiếu:

- Thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu:Từ ngày 15/5/2018 hết ngày 16/6/2018

- Thời gian thi: bắt đầu lúc 7 giờ, ngày 09/7/2018 và 10/7/2018.

Chi tiết liên hệ 

Bộ phận Tuyển sinh - Phòng Khảo thí

Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, Tp Trà Vinh

Điện thoại: (0294) 3.855.944

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., website: http://tuyensinh.tvu.edu.vn/

hoặc Khoa Ngoại ngữ

Điện thoại: (02943.855.246 (170)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các mốc thời gian quan trọng Đại học Trà Vinh xét tuyển ĐH, CĐ 2018