Thông tin lịch tuyển sinh đợt 1:

- 17 giờ, ngày 6/8/2018 công bố kết quả trúng tuyển.

- Từ 07/8 đến 12/8 thí sinh xác nhận nhập học đợt 1

- Từ 15/8 đến 20/8 thí sinh làm thủ tục nhập học đợt 1

- Xét tuyển CĐ đến ngày 10/8/2018 hết hạn 

Thông tin lịch tuyển sinh đợt 2:

- Từ 10/8/2018 – 30/8/2018 xét tuyển học bạ đợt 2.

- Từ 22/8/2018 – 30/8/2018 xét tuyển đợt 2 THPT quốc gia.

- 17 giờ, ngày 31/8 công bố kết quả trúng tuyển đợt 2 (Học bạ, THPT quốc gia)

- Từ Từ 06/9 đến 17 giờ ngày 09/9 thí sinh xác nhận nhập học đợt 2

- Từ 10/9 đến 15/9 thí sinh làm thủ tục nhập học đợt 2

Trường hợp thí sinh đăng ký hay nộp hồ sơ trể hạn, thí sinh đến phòng tuyển sinh để được hướng dẫn