1. Quy định:

TT  Nội dung Tải về
  1  Quy định về đánh giá môn học theo quyết định số 1167  (pdf, 22.69 Mb)
  2  Hướng dẫn đánh giá môn học theo quyết định 1167  (pdf, 1.25 Mb)
  3  Quy định đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp  (pdf, 1.49 Mb)
  4  Quy định đào tạo theo học chế tín chỉ - Quy chế 43  (pdf, 342.6Kb)
  5  Quy định về cố vấn học tập  (rar, 33.19 Kb)
  6  Quy trình thu hoàn trả học phí tại TVU  (pdf, 6.23 Mb)
  7  Quy định về khóa luận tốt nghiệp  (pdf, 2.49 Mb)
  8  Quy chế Học vụ dành cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh  (pdf, 5.77 Mb)

 

2. Biểu mẫu:

TT  Nội dung Tải về
  1
 Biễu mẫu đánh giá môn học theo quyết định 1167 (rar, 63.68 Kb)
  2 
 Sơ đồ phòng học tại TVU (rar, 828.18 Kb)
  3
 Biễu mẫu (Báo nghỉ, Báo bù, Đề nghị xếp thời khóa biểu, Chuyển đổi môn học, ...) (rar, 51.19 Kb)
  4 
 Miễn giảm môn học (rar, 67.59 Kb)
  5  
 Trợ cấp xã hội (rar , 257 KB)

 

 


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0001775735Your IP:10.1.1.92