Dr Ngoc Tai Huynh

Deputy Dean

Office: B11.206, TVU - B1 Building

PhD (2022) 'Representations of Vietnamese Culture in Children’s Picturebooks’, University of Tasmania

GradCert (2022), University of Tasmania

MPhil (English Linguistics and Language Acquisition) (2013), Norwegian University of Science and Technology

BA (English Education) (2010), Can Tho University

Email: hntai@tvu.edu.vn

Google scholar: https://scholar.google.com.vn/citations?user=3sSv-m8AAAAJ&hl=vi&authuser=1

Add a comment
Page 1 of 5

TRA VINH UNIVERSITY

LECTURE

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0003208336


Your IP:3.238.112.198
Gọi 0918702817
Chat Zalo:0918702817
Facebook Messenger