TRÀ VINH, 24.10.2013 – Tiến sĩ Phạm Tiết Khánh, Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh, đã ký Tuyên bố Talloires sáng ngày 23 tháng 10 tại Khu Hiệu Bộ để cam kết xây dựng Đại học Trà Vinh thành một đại học xanh toàn diện.

Tuyên bố Talloires (Talloires Declaration) là cam kết chính thức của nhiều hiệu trưởng các trường đại học trên thế giới. Tuyên bố chung Talloires (đọc là Tal-Whar) gồm kế hoạch hành động 10 điểm nhằm thực hiện ngay việc bảo vệ môi trường trước hiện thực trái đất ngày càng nóng dần lên.

Tuyên bố Talloires là kết quả của một hội nghị quốc tế tại Pháp năm 1990, do Hiệp hội các Lãnh đạo Đại học vì một Tương lai Bền vững (Association of University Leaders for a Sustainable Future-ULSF) tổ chức, đã được trên 400 nhà lãnh đạo đại học trên 50 quốc gia ký kết.

Tiến sĩ Phạm Tiết Khánh nói: “Tất cả chúng ta đang đứng trước vấn nạn môi trường.

Sáng nay tôi triệu tập cuộc họp gồm các trưởng đơn vị trong trường để xây dựng và thực hiện thành công kế hoạch xây dựng Nhà trường thành một đại học xanh.”

Ông đã chỉ đạo thành lập Ban điều hành Đại học Xanh để lên kế hoạch thực hiện ngay ba lĩnh vực cụ thể: triển khai các hoạt động xanh liên quan đến cơ sở vật chất, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường, quảng bá thường xuyên về ý thức xanh trong nhà trường và cộng đồng.

Trước thời gian này, tầm nhìn xanh của Đại học Trà Vinh đã được cụ thể hóa bằng hành động. Ngày 12 tháng 7 năm 2013, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký quyết định số 1321/QĐ-ĐHTV về việc thành lập Ban Năng lượng Trường Đại học Trà Vinh.

Tòa nhà Khu Hiệu bộ đã được tiến hành khảo sát để lắp đặt thiết bị đo lường mức sử dụng năng lượng, và tổ chức chuyển giao quy trình tiết kiệm năng lượng cho các đơn vị thuộc Nhà trường.

Lãnh đạo Nhà trường cũng đã giao cho Trung tâm Truyền thông và Quảng bá Cộng đồng thực hiện ngay kế hoạch quảng bá ý thức bảo vệ môi trường.

Việc ký Tuyên bố Talloires là cam kết thể hiện ba mục tiêu lớn của Nhà trường:

* Sử dụng mọi cơ hội để tuyên truyền vận động ý thức xanh;

 
 * Xây dựng chương trình hành động để quản lý môi trường, từng bước bảo đảm mọi Sinh viên tốt nghiệp của Nhà trường đều được đào tạo và trang bị kiến thức về môi trường, trở thành những công dân có trách nhiệm;

 
 * Liên kết với các tổ chức bảo vệ môi trường trong và ngoài nước để cùng đẩy mạnh chương trình hành động bảo vệ môi trường.

 Cam kết công khai này vừa có tính biểu tượng, vừa thể hiện một hành động cụ thể, là nhân tố thúc đẩy và mở rộng tầm nhìn của Nhà trường trong kỷ nguyên hội nhập.

Hướng tới một mục tiêu phổ cập về môi trường xanh, trong các năm sắp tới, Nhà trường sẽ đưa ra các bước cụ thể trong kế hoạch toàn diện về bảo vệ môi trường.

Các lĩnh vực  chính liên quan kế hoạch hành động toàn diện này gồm Năng lượng và Hạ tầng cơ sở, Giáo dục và Nghiên cứu Khoa học, Quảng bá để thay đổi lối sống phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, Đại học Trà Vinh là cơ sở giáo dục thứ hai ký Tuyên bố Talloires.

Tin & ảnh: Khoa NN


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2023

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0003192574


Your IP:44.221.70.232
Gọi 0918702817
Chat Zalo:0918702817
Facebook Messenger