--Facebook/Zalo 0911202707[X]

Pham, Nhu Loan
Lecturer
BA (English Can Tho University)
Tel: 84 74 3855246 (170) or 84 976 041 299
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office: B11.212, Fl 2, B1 Building.

Ms. Nhu Loan Pham is a member of the English Department at Tra Vinh University. She graduated from Can Tho University as an English major in 2008 and has been working for Tra Vinh University since September 2008.

Teaching

English for non-major students
English for Restaurant staff
Office English
Language skills (Reading, Listening & Speaking)
English grammar

Research Interests
Language skills (Listening & Speaking, Reading)
British and American Culture


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2020

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0001969152Your IP:10.1.1.226