--Facebook/Zalo 0911202707[X]

Trinh, Thi Mong Ngoc
Lecturer
BA  (English, Tra Vinh University)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0908.094.626

Office: B11.211, Fl 2, B1 Building.

Teaching interests:

Presentation skills
Press translation


Research interest:

Phonetics and phonology


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2020

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0001969088Your IP:10.1.1.226