Kahn, D. Benjamin
BA (Education & History, Dartmouth College, USA)
Fulbright English Teaching Assistantship to Vietnam.

His current teaching interests include English listening and speaking skills as well as American culture and literature.

Office: B11.212, Fl 2, B1 Building.


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2020

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0001888042Your IP:10.1.1.226