TS. Huỳnh Ngọc Tài
Phó Trưởng Khoa

Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Tài tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh tại Trường Đại học Cần Thơ năm 2010. Ông hoàn thành chương trình Thạc sĩ ngôn ngữ học tiếng Anh và tiếp thu ngôn ngữ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy vào năm 2013. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ Giáo dục tại Đại học Tasmania, Úc vào năm 2022. 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google scholar: https://scholar.google.com.vn/citations?user=3sSv-m8AAAAJ&hl=vi&authuser=1

Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Tài đã từng nhận các học bổng dành cho sinh viên quốc tế: Học bổng trao đổi sinh viên – Đại học Quốc gia Singapore (2008); Học bổng Chương Chính phủ Na Uy dành cho sinh viên quốc tế (2011-2013); Học bổng Nghiên cứu Nghiên cứu sinh Tiến sĩ của Trường đại học Tasmania, Úc  (2017-2021).

Lĩnh vực nghiên cứu: Văn hóa Đông Nam Á, Văn bản đa phương thức, Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ký hiệu học xã hội.

Công trình khoa học

Huynh, N. T., Nguyen, H.B.A., Huynh, M.T.V. (2022). Vận dụng văn hóa Tam giáo trong giáo dục đạo đức học đường [Applying cultural values of the Three Teachings in moral education for school children] Tạp chí Giáo dục và xã hội [Journal of Education and Society], 136 (197), 17-21.

Huynh, N. T (2022). Representations of Vietnamese Culture in children’s picturebooks (Doctoral dissertation, University of Tasmania)

Huynh, N. T., Thomas, A., & To, V. (2022). Enhancing FL Teachers’ Using of Multicultural Literature with an Analytical Framework for Interpreting Picturebooks about East-Asian Cultures. In A. Krulatz, G. Neokleous, & A. Dahl (Eds.), Theoretical and applied perspectives on teaching foreign languages in multilingual settings: Educational implications (pp.47-64). UK: Multilingual Matters.

Huynh, N. T., Thomas, A., & To, V. T. (2021). Visual meanings in Vietnamese picture books: exploring Vietnamese artists’ perspectives on the Yin–Yang balancing. Social Semiotics, 1-26

Huynh, N. T., Thomas, A., & To, V. (2020). Interpreting Vietnamese Picturebooks with a Western Semiotic Framework. In T. Le, Q. Bui, T. Mai, & N. Lam (Eds.), Proceedings of the 8th OpenTESOL International Conference 2020, Language Education for Global Competence: Finding Authentic Voices and Embracing Meaningful Practices (pp. 151-175). Ho Chi Minh City, Vietnam: Open University.

Huynh, N. T., Thomas, A., & To, V. (2020). East-Asian philosophical concepts as analytical framework for interpreting non-western images in children’s picturebooks. In G. Neokleous, A. Krulatz, & R. Farrelly (Eds.), Handbook of research on cultivating literacy in diverse and multilingual classrooms (pp. 393-420). Hershey, PA: IGI Global.

Le Huu Nghia, T., & Huynh, N.T. (2019). Preservice teachers’ experience with internship-related challenges in regional schools and their career intention: implications for teacher education programs. Journal of Early Childhood Teacher Education, 40(2), 159-176.

Huynh, N.T., & Thomas, A., & To, V.T., (2018). East Meets West? Identifying points of contestation when mediating understandings about Eastern picturebooks with children, 9th International Conference on Multimodality, 15-17 August 2018, University of Southern Denmark (2018).

Le Huu Nghia, T., & Huynh, N.T. (2017). Preservice Teachers’ Identity Development during the Teaching Internship. Australian Journal of Teacher Education, 42(8), 1-15.Retrieved from http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol42/iss8/1

Huynh, N.T. (2016). Fostering Student-writers’ Writing Self-efficacy with Wordle. In P. Robertson & J. Adamson (Eds.), Women in TESOL International Conference (pp. 92-106). The Asian EFL Journal. Retrieved from https://www.asian-efl-journal.com/9859/special-editions/2016/12/women-in-tesol-international-conference/#squelch-taas-tab-content-0-0

Huynh, N.T., & Thuy-Duong, V. (2015). The Application of Conceptual Metaphors in Teaching and Learning English Phrasal Verbs – The Case of Vietnamese EFL Students. Proceedings of A TESOL Symposium in Danang, Vietnam July 2015: English Language Innovation, Implementation, and Sustainability (pp.183-189). University of Foreign Language Studies, the University of Danang.

Huynh, N.T. (2013).   A   Study   on   Vietnamese   Passive   Constructions.  Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Humanities, Department of Modern Foreign Languages.

 


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2023

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0003193221Your IP:3.239.11.178
Gọi 0918702817
Chat Zalo:0918702817
Facebook Messenger