Khoa Ngoại ngữ tìm tòi và khai thác sức mạnh của ngôn ngữ Anh trong các lĩnh vực liên quan đến cuộc sống hàng ngày.

Chúng tôi truyền đạt cho sinh viên kho tàng ngôn ngữ Anh trong các lĩnh vực học thuật, và phương cách sử dụng ngôn ngữ như một công cụ diễn tả phù hợp với từng hoàn cảnh.

Phương châm này thể hiện trong mọi hoạt động dạy và học, từ phương pháp nói và viết căn bản cho sinh viên năm thứ nhất, đến các luận án nghiên cứu đủ phẩm chất để xuất bản.

Hầu hết giảng viên tốt nghiệp sau đại học từ các đại học nổi tiếng gồm Amsterdam, Melbourne, Monash, Southern Cross. Giảng viên theo dõi và tư vấn tận tâm cho sinh viên trong giờ học và ngoài giảng đường.

Khoa đã góp phần quan trọng để Đại học Trà Vinh được công nhận là trung tâm khảo thí đủ tiêu chuẩn dạy và tổ chức thi các cấp bằng của tổ chức Cambridge English Language Assessment.

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân ngôn ngữ Anh của Đại học Trà Vinh được trang bị các năng lực nền tảng về nói và viết, có kỹ năng sáng tạo, suy nghĩ độc lập và linh hoạt để thích ứng với các môi trường làm việc trong đó tiếng Anh là một công cụ không thể thiếu.

Trong bối cảnh Anh ngữ đang trở thành tiếng nói chung của thế giới, Khoa Ngoại ngữ tiếp tục khai thác tầm quan trọng và phát triển của ngôn ngữ Anh, để truyền cho người học biết dùng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp hữu hiệu.
 
Nguyễn Thị Phương Nam

Trưởng Khoa

TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2021

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0002124299Your IP:10.1.1.226