TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ TRUYỀN THÔNG: VIẾT TIN VÀ TRÌNH BÀY TIN ANH-VIỆT TRÊN TRANG WEB

Writing & Editing Online News Stories
Địa điểm: Văn phòng Khoa Ngoại ngữ
Thời gian: Ngày 19.3.2014 (sáng và chiều)

Viết và hoàn chỉnh một bản tin chuyên nghiệp cần kỹ năng chuyên môn, chứ không phải chỉ cần giỏi ngôn ngữ và viết theo ‘cảm giác’.

Mục đích của buổi tập huấn hai buổi nhằm giúp người viết tin nắm vững kỹ thuật viết và trình bày một bản tin chuyên nghiệp trên trang web.

Đối tượng tập huấn: Sinh viên và giảng viên Khoa Ngoại ngữ. Mỗi học viên cần có laptop (hoặc hai người một máy) để thực hành.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

Buổi 1 Sáng 19 tháng 3, 7:30-11:00
Thu thập thông tin / Gathering Information
Cấu Trúc Bản Tin & Thông cáo báo chí / News structure & News release

Buổi 2 Chiều 19 tháng 3, 13:30-16:30
Kỹ Thuật Viết Đoạn Mở và Tít / Lead & Headline
Cấu Trúc Tin Trên Web / Why a different style online
Hình Ảnh và Chú Thích Hình / Cutline
Qui ước trình bày / Basic online layout

HƯỚNG DẪN VIÊN

HỒ ĐẮC TÚC, Ph.D
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LIÊN HỆ: Huỳnh Đỗ Thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2023

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0002794353


Your IP:10.1.1.226
Gọi 0918702817
Chat Zalo:0918702817
Facebook Messenger