Mã số

Ngày thi

Ghi chú

L10

Ngày đánh giá: từ ngày 17/10/2016 đến ngày 19/10/2016

Chi tiết

L11

Ngày đánh giá: từ ngày 23/10/2016 đến ngày 27/10/2016

Chi tiết

L12

Ngày đánh giá: từ ngày 01/11/2016 đến ngày 08/11/2016

Chi tiết

L13

Ngày đánh giá: từ ngày 08/11/2016 đến ngày 08/11/2016

Chi tiết

L14

Ngày đánh giá: từ ngày 15/11/2016 đến ngày 15/11/2016

Chi tiết

L15

Ngày đánh giá: từ ngày 21/11/2016 đến ngày 27/11/2016

Chi tiết

L16

Ngày đánh giá: từ ngày 25/11/2016 đến ngày 30/11/2016

Chi tiết

L17

Ngày đánh giá: từ ngày 28/11/2016 đến ngày 10/12/2016

Chi tiết

L18

Ngày đánh giá: từ ngày 08/12/2016 đến ngày 10/12/2016

Chi tiết

L19

Ngày đánh giá: từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016

Chi tiết

L20

Ngày đánh giá: từ ngày 19/12/2016 đến ngày 25/12/2016

Chi tiết

L21

Ngày đánh giá: từ ngày 26/12/2016 đến ngày 31/12/2016

Chi tiết

L22

Ngày đánh giá: từ ngày 03/01/2017 đến ngày 08/01/2017

Chi tiết

L23

Ngày đánh giá: từ ngày 08/01/2017 đến ngày 15/01/2017

Chi tiết

LT1

Ngày đánh giá: từ ngày 16/01/2017 đến ngày 21/01/2017

Chi tiết

LT2

Ngày đánh giá: từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017

Chi tiết

LT3

Ngày đánh giá: từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017

Chi tiết

LT4

Ngày đánh giá: từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017

Chi tiết

LT5

Ngày đánh giá: từ ngày 27/02/2017 đến ngày 04/03/2017

Chi tiết

LT6

Ngày đánh giá: từ ngày 01/03/2017 đến ngày 05/03/2017

Chi tiết

LT7

Ngày đánh giá: từ ngày 06/03/2017 đến ngày 11/03/2017

Chi tiết

LT8

Ngày đánh giá: từ ngày 11/03/2017 đến ngày 18/03/2017

Chi tiết

LT9

Ngày đánh giá: từ ngày 20/03/2017 đến ngày 26/03/2017

Chi tiết

LT10

Ngày đánh giá: từ ngày 27/03/2017 đến ngày 31/03/2017

Chi tiết

LT11

Ngày đánh giá: từ ngày 10/04/2017 đến ngày 16/04/2017

Chi tiết

LT12

Ngày đánh giá: từ ngày 17/04/2017 đến ngày 21/04/2017

Chi tiết

LT13

Ngày đánh giá: từ ngày 24/04/2017 đến ngày 29/04/2017

Chi tiết

LT14

Ngày đánh giá: từ ngày 24/04/2017 đến ngày 29/04/2017

Chi tiết

LT15

Ngày đánh giá: từ ngày 04/05/2017 đến ngày 05/05/2017

Chi tiết

LT16

Ngày đánh giá: từ ngày 08/05/2017 đến ngày 12/05/2017

Chi tiết

LT17

Ngày đánh giá: từ ngày 12/05/2017 đến ngày 20/05/2017

Chi tiết

LT18

Ngày đánh giá: từ ngày 17/05/2017 đến ngày 17/05/2017

Chi tiết

LT19

Ngày đánh giá: từ ngày 20/05/2017 đến ngày 28/05/2017

Chi tiết

LT20

Ngày đánh giá: từ ngày 23/05/2017 đến ngày 23/05/2017

Chi tiết

LT21.1

Ngày đánh giá: từ ngày 05/06/2017 đến ngày 11/06/2017

Chi tiết

LT21.2

Ngày đánh giá: từ ngày 29/05/2017 đến ngày 03/06/2017

Chi tiết

LT22

Ngày đánh giá: từ ngày 12/06/2017 đến ngày 20/06/2017

Chi tiết

LT23

Ngày đánh giá: từ ngày 09/06/2017 đến ngày 16/06/2017

Chi tiết

LT24

Ngày đánh giá: từ ngày 26/06/2017 đến ngày 30/06/2017

Chi tiết

LT25

Ngày đánh giá: từ ngày 01/07/2017 đến ngày 09/07/2017

Chi tiết

LT26

Ngày đánh giá: từ ngày 10/07/2017 đến ngày 15/07/2017

Chi tiết

LT27

Ngày đánh giá: từ ngày 17/07/2017 đến ngày 22/07/2017

Chi tiết

LT28

Ngày đánh giá: từ ngày 24/07/2017 đến ngày 29/07/2017

Chi tiết

LT29

Ngày đánh giá: từ ngày 29/07/2017 đến ngày 04/08/2017

Chi tiết

LT30

Ngày đánh giá: từ ngày 25/08/2017 đến ngày 25/08/2017

Chi tiết


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2023

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0002796223


Your IP:10.1.1.226
Gọi 0918702817
Chat Zalo:0918702817
Facebook Messenger