Mã số

Ngày thi

Ghi chú

L31

Ngày đánh giá: từ ngày 25/09/2017 đến ngày 27/09/2017

Chi tiết

L32

Ngày đánh giá: từ ngày 18/10/2017 đến ngày 19/10/2017

Chi tiết

L33

Ngày đánh giá: từ ngày 26/10/2017 đến ngày 26/10/2017

Chi tiết

L34

Ngày đánh giá: từ ngày 02/11/2017 đến ngày 04/11/2017

Chi tiết

L35

Ngày đánh giá: từ ngày 09/11/2017 đến ngày 12/11/2017

Chi tiết

L36

Ngày đánh giá: từ ngày 16/11/2017 đến ngày 16/11/2017

Chi tiết

L37

Ngày đánh giá: từ ngày 22/11/2017 đến ngày 23/11/2017

Chi tiết

L38

Ngày đánh giá: từ ngày 29/11/2017 đến ngày 01/12/2017

Chi tiết

L39

Ngày đánh giá: từ ngày 29/11/2017 đến ngày 10/12/2017

Chi tiết

L40

Ngày đánh giá: từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017

Chi tiết

L41

Ngày đánh giá: từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017

Chi tiết

L42

Ngày đánh giá: từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017

Chi tiết

L43

Ngày đánh giá: từ ngày 28/12/2017 đến ngày 07/01/2018

Chi tiết

L44

Ngày đánh giá: từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018

Chi tiết

L45

Ngày đánh giá: từ ngày 15/01/2018 đến ngày 22/01/2018

Chi tiết

LT2

Ngày đánh giá: từ ngày 19/01/2018 đến ngày 19/01/2018

Chi tiết

LT3

Ngày đánh giá: từ ngày 24/01/2018 đến ngày 27/01/2018

Chi tiết

LT4

Ngày đánh giá: từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018

Chi tiết

LT5

Ngày đánh giá: từ ngày 01/03/2018 đến ngày 07/03/2018

Chi tiết

LT6

Ngày đánh giá: từ ngày 13/03/2018 đến ngày 17/03/2018

Chi tiết

LT7

Ngày đánh giá: từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018

Chi tiết

LT8

Ngày đánh giá: từ ngày 26/03/2018 đến ngày 31/03/2018

Chi tiết

LT9

Ngày đánh giá: từ ngày 07/04/2018 đến ngày 14/04/2018

Chi tiết

LT10

Ngày đánh giá: từ ngày 16/04/2018 đến ngày 22/04/2018

Chi tiết

LT11

Ngày đánh giá: từ ngày 23/04/2018 đến ngày 27/04/2018

Chi tiết

LT12

Ngày đánh giá: từ ngày 02/05/2018 đến ngày 05/0/2018

Chi tiết

LT13

Ngày đánh giá: từ ngày 07/05/2018 đến ngày 13/0/2018

Chi tiết

LT14

Ngày đánh giá: từ ngày 12/05/2018 đến ngày 18/05/2018

Chi tiết

LT15

Ngày đánh giá: từ ngày 20/05/2018 đến ngày 27/05/2018

Chi tiết

LT16.1

Ngày đánh giá: từ ngày 28/05/2018 đến ngày 02/06/2018

Chi tiết

LT16.2

Ngày đánh giá: từ ngày 30/05/2018 đến ngày 30/05/2018

Chi tiết

LT17

Ngày đánh giá: từ ngày 04/06/2018 đến ngày 10/06/2018

Chi tiết

LT18

Ngày đánh giá: từ ngày 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018

Chi tiết

LT19

Ngày đánh giá: từ ngày 18/06/2018 đến ngày 23/06/2018

Chi tiết

LT20

Ngày đánh giá: từ ngày 28/06/2018 đến ngày 28/06/2018

Chi tiết

LT21

Ngày đánh giá: từ ngày 03/07/2018 đến ngày 07/07/2018

Chi tiết

LT22

Ngày đánh giá: từ ngày 09/07/2018 đến ngày 14/07/2018

Chi tiết

LT23

Ngày đánh giá: từ ngày 16/07/2018 đến ngày 22/07/2018

Chi tiết

LT24

Ngày đánh giá: từ ngày 27/07/2018 đến ngày 28/07/2018

Chi tiết

LT25

Ngày đánh giá: từ ngày 01/08/2018 đến ngày 04/08/2018

Chi tiết

LT26

Ngày đánh giá: từ ngày 13/08/2018 đến ngày 17/08/2018

Chi tiết

LT27

Ngày đánh giá: từ ngày 18/08/2018 đến ngày 18/08/2018

Chi tiết

LT28

Ngày đánh giá: từ ngày 29/08/2018 đến ngày 30/08/2018

Chi tiết

LT29

Ngày đánh giá: từ ngày 08/09/2018 đến ngày 08/09/2018

Chi tiết

LT30

Ngày đánh giá: từ ngày 15/09/2018 đến ngày 15/09/2018

Chi tiết


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2023

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0002796174


Your IP:10.1.1.226
Gọi 0918702817
Chat Zalo:0918702817
Facebook Messenger