Mã số

Ngày thi

Ghi chú

L32

Ngày đánh giá: từ ngày 05/11/2019 đến ngày 09/11/2019

Chi tiết

L33

Ngày đánh giá: từ ngày 14/11/2019 đến ngày 21/11/2019

Chi tiết

L34

Ngày đánh giá: từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019

Chi tiết

L35

Ngày đánh giá: từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

Chi tiết

L36

Ngày đánh giá: từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

Chi tiết

L37

Ngày đánh giá: từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019

Chi tiết

L38

Ngày đánh giá: từ ngày 23/12/2019 đến ngày 31/12/2019

Chi tiết

L39

Ngày đánh giá: từ ngày 02/01/2020 đến ngày 03/01/2020

Chi tiết

L40

Ngày đánh giá: từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

Chi tiết

LT01

Ngày đánh giá: từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020

Chi tiết

LT02

Ngày đánh giá: từ ngày 21/05/2020 đến ngày 23/05/2020

Chi tiết

LT03

Ngày đánh giá: từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020

Chi tiết

LT04

Ngày đánh giá: từ ngày 04/06/2020 đến ngày 07/06/2020

Chi tiết

LT05

Ngày đánh giá: từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020

Chi tiết

LT06

Ngày đánh giá: từ ngày 15/06/2020 đến ngày 21/06/2020

Chi tiết

LT07

Ngày đánh giá: từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020

Chi tiết

LT08

Ngày đánh giá: từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020

Chi tiết

LT09

Ngày đánh giá: từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

Chi tiết

LT10

Ngày đánh giá: từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020

Chi tiết

LT11

Ngày đánh giá: từ ngày 20/07/2020 đến ngày 26/07/2020

Chi tiết

LT12

Ngày đánh giá: từ ngày 27/07/2020 đến ngày 31/07/2020

Chi tiết

LT13

Ngày đánh giá: từ ngày 03/08/2020 đến ngày 10/08/2020

Chi tiết

LT14

Ngày đánh giá: từ ngày 08/08/2020 đến ngày 16/08/2020

Chi tiết

LT15

Ngày đánh giá: từ ngày 17/08/2020 đến ngày 23/08/2020

Chi tiết

LT16

Ngày đánh giá: từ ngày 27/08/2020 đến ngày 30/08/2020

Chi tiết

LT17

Ngày đánh giá: từ ngày 03/09/2020 đến ngày 12/09/2020

Chi tiết

LT18

Ngày đánh giá: từ ngày 15/09/2020 đến ngày 17/09/2020

Chi tiết

LT19

Ngày đánh giá: từ ngày 18/09/2020 đến ngày 18/09/2020

Chi tiết

LT20

Ngày đánh giá: từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020

Chi tiết


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2023

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0002796248


Your IP:10.1.1.226
Gọi 0918702817
Chat Zalo:0918702817
Facebook Messenger