Mã số

Ngày thi

Ghi chú

L21

Ngày đánh giá: từ ngày 03/11/2020 đến ngày 08/11/2020

Chi tiết

L22

Ngày đánh giá: từ ngày 09/11/2020 đến ngày 16/11/2020

Chi tiết

L23

Ngày đánh giá: từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

Chi tiết

L24

Ngày đánh giá: từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020

Chi tiết

L25

Ngày đánh giá: từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020

Chi tiết

L26

Ngày đánh giá: từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020

Chi tiết

L27

Ngày đánh giá: từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020

Chi tiết

L28

Ngày đánh giá: từ ngày 28/12/2020 đến ngày 31/12/2020

Chi tiết

L29

Ngày đánh giá: từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021

Chi tiết

LT01

Ngày đánh giá: từ ngày 07/01/2021 đến ngày 07/01/2021

Chi tiết

LT02

Ngày đánh giá: từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

Chi tiết

LT03

Ngày đánh giá: từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021

Chi tiết

LT04

Ngày đánh giá: từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021

Chi tiết

LT05

Ngày đánh giá: từ ngày 08/03/2021 đến ngày 13/03/2021

Chi tiết

LT06

Ngày đánh giá: từ ngày 15/03/2021 đến ngày 20/03/2021

Chi tiết

LT07

Ngày đánh giá: từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021

Chi tiết

LT08

Ngày đánh giá: từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021

Chi tiết

LT09

Ngày đánh giá: từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021

Chi tiết

LT10

Ngày đánh giá: từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021

Chi tiết

LT11

Ngày đánh giá: từ ngày 19/04/2021 đến ngày 24/04/2021

Chi tiết

LT12

Ngày đánh giá: từ ngày 26/04/2021 đến ngày 29/04/2021

Chi tiết

LT13

Ngày đánh giá: từ ngày 04/05/2021 đến ngày 09/05/2021

Chi tiết

LT14

Ngày đánh giá: từ ngày 10/05/2021 đến ngày 15/05/2021

Chi tiết

LT15

Ngày đánh giá: từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021

Chi tiết

LT16

Ngày đánh giá: từ ngày 24/05/2021 đến ngày 29/05/2021

Chi tiết

LT17

Ngày đánh giá: từ ngày 28/05/2021 đến ngày 02/06/2021

Chi tiết

LT18

Ngày đánh giá: từ ngày 12/08/2021 đến ngày 12/08/2021

Chi tiết

LT19

Ngày đánh giá: từ ngày 15/08/2021 đến ngày 19/08/2021

Chi tiết

LT20

Ngày đánh giá: từ ngày 20/08/2021 đến ngày 25/08/2021

Chi tiết

LT21

Ngày đánh giá: từ ngày 28/08/2021 đến ngày 03/09/2021

Chi tiết

LT22

Ngày đánh giá: từ ngày 10/09/2021 đến ngày 11/09/2021

Chi tiết

LT23

Ngày đánh giá: từ ngày 20/10/2021 đến ngày 30/10/2021

Chi tiết


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2023

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0002796168


Your IP:10.1.1.226
Gọi 0918702817
Chat Zalo:0918702817
Facebook Messenger