Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt tuyển tháng 4 năm 2018, cụ thể như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH (danh mục các ngành tuyển sinh đính kèm)

II. VÙNG TUYỂN SINH

Tuyển sinh trong cả nước.

III. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ TUYỂN

1. Đối với các ngành văn bằng đại học thứ 2 (Xét tuyển - không phải qua kỳ thi tuyển)

Những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, vừa làm vừa học, từ xađăng ký dự tuyển văn bằng đại học thứ hai phải khác với ngành đã tốt nghiệp. Trường sử dụng kết quả điểm trung bình chung học tập toàn khóa đạt từ 5.0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 2.0 trở lên (theo thang điểm 4) để xét tuyển và được hưởng điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực theo quy định (nếu có).

2. Đối với các ngành đại học hình thức vừa làm vừa học (Xét tuyển - không phải qua kỳ thi tuyển)

Người đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).

Trường tổ chức xét tuyển theo tổ hợp môn (sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 hoặc sử dụng kết quả học tập THPT). Điểm của các môn trong tổ hợp môn phải đạt từ bằng đến cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, thực hiện xét tuyển từ điểm cao xuống thấp có tính đến các yếu tố ưu tiên trong tuyển sinh (theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo), các phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

a) Sử dụng kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (THPT)

Thí sinh sử dụng kết quả 3 môn trong tổ hợp môn để tham gia xét tuyển, không có môn nào đạt từ 1.0 điểm trở xuống. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đạt từ 12.0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10 đối với từng môn thi và được làm tròn đến 0.25) và được hưởng điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực theo quy định (nếu có).

b) Sử dụng kết quả học tập THPT

Thí sinh sử dụng điểm trung bình chung (điểm tổng kết) năm học lớp 12 của từng môn học trong tổ hợp môn để tham gia xét tuyển. Tổng điểm 03 môn xét tuyển trong tổ hợp môn phải đạt từ 15.0 điểm (theo thang điểm 10), trong đó không có môn nào dưới 3.5 điểm và được hưởng điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực theo quy định (nếu có).

c) Tuyển thẳng

Những người đã tốt nghiệp đại học có nguyện vọng học đại học ngành học khác theo hình thức vừa làm vừa học.

Lưu ý:

Thí sinh tham gia dự tuyển ngành đại học Giáo dục mầm non và ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống phải dự thi môn năng khiếu trong tổ hợp môn của ngành này, thí sinh có thể lựa chọn việc sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia hoặc kết quả học tập THPT.

Trong trường hợp thí sinh đã dự thi môn năng khiếu do các trường đại học, cao đẳng tổ chức cùng với năm tham gia tuyển sinh, thí sinh cần nộp bổ sung kết quả thi môn năng khiếu của trường tổ chức thi năng khiếu.

3. Đối với các ngành tuyển sinh liên thông(Xét tuyển -không phải qua kỳ thi tuyển)

Trường xét tuyển đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng đăng ký xét tuyển liên thông lên trình độ đại học. Trường sử dụng điểm trung bình chung học tập toàn khóa của thí sinh để xét tuyển và được hưởng điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực theo quy định (nếu có).

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Thí sinh có kết quả học tập toàn khoá học bậc trung cấp hoặc cao đẳng đạt từ 5.0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 2.0 trở lên (theo thang điểm 4).

Lưu ý: Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường ĐHTV, thí sinh phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

a. Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường ĐHTV (yêu cầu ghi đầy đủ các thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển);

b. Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;

c. Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) đối với thí sinh đăng ký sử dụng kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển;

d. Học bạ THPT hoặc bảng điểm toàn khóa (bản sao có chứng thực) đối với thí sinh đăng ký sử dụng kết quả học tập trung học để xét tuyển;

e. 02 bản sao (có thị thực) bảng điểm và 02 bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (thí sinh xét tuyển văn bằng 2 và xét tuyển thẳng đại học hình thức vừa làm vừa học);

f. 02 bản sao (có thị thực) bảng điểm và 02 bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng (thí sinh xét tuyển liên thông lên trình độ đại học);

g. Giấy khai sinh và Giấy chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực);

h. Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có);

i. Giấy xác nhận thời gian công tác (nếu có);

j. 02 bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của người đăng ký xét tuyển, điện thoại, địa chỉ email (nếu có).

2. Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Phát hành và nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày thông báo đến hết ngày 14/4/2018. Riêng ngành Giáo dục mầm non và ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (bậc đại học và văn bằng đại học thứ hai), nhận hồ sơ đến hết ngày 29/4/2018 tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh.

Thí sinh ở xa có thể tải phiếu đăng ký tham gia dự tuyển trên Website phòng Đào tạo tại địa chỉ: http://daotao.tvu.edu.vn.

3. Hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển và lệ phí dự thi môn năng khiếu

- Hồ sơ, tiếp nhận, xử lý và quản lý hồ sơ dự tuyển: 60.000đ/hồ sơ/thí sinh

- Lệ phí xét tuyển: 300.000đ/hồ sơ/ thí sinh.

- Riêng ngành Giáo dục mầm non và ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (bậc đại học và văn bằng thứ hai), lệ phí xét tuyển và thi năng khiếu: 600.000đ/hồ sơ/thí sinh.

Thí sinh đóng tất cả lệ phí xét tuyển khi nộp hồ sơ đăng ký, hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.

4. Thời gian thi môn năng khiếu, xét tuyển, công bố kết quả xét tuyển và dự kiến thời gian học

- Thời gian thí sinh tham gia dự thi năng khiếu (Hát, Đọc diễn cảm và Kể chuyện - ngành Giáo dục mầm non và ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống) dự kiến từ ngày 02/5/2018 đến ngày 06/ 5/2018.

- Thời gian xét tuyển từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018

- Trường sẽ công bố kết quả xét tuyển trước ngày 09/5/2018 trên Website phòng Đào tạo (http://daotao.tvu.edu.vn)

- Thời gian làm thủ tục nhập học (dự kiến): 18/5/2018 đến 20/5/2018

- Thời gian khai giảng và học chính thức (dự kiến) kể từ ngày 26/5/2018

5. Kinh phí tổ chức đào tạo:

Kinh phí tổ chức đào tạo được thu theo quy định hiện hành.

Lưu ý:

Trong đợt tuyển sinh tháng 4/2018, các ngành có số lượng đăng ký dự tuyển không đủ để tổ chức lớp, Trường sẽ bảo lưu toàn bộ số hồ sơ và chuyển sang các kỳ tuyển sinh kế tiếp trong năm (nếu có).

V. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI HỌC:

Thí sinh trúng tuyển, nhập học được hưởng mọi quyền lợi theo quy định hiện hành.

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành về quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Người học được tham gia rèn luyện, học tập và hưởng đầy đủ các chế độ chính sách ưu tiên theo quy chế, quy định hiện hành.

Người học có trách nhiệm chấp hành đúng các nội quy, quy định và nộp học phí theo quy định của Nhà trường.

VI. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, tổ chức học chủ yếu vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.Tùy theo chương trình đào tạo của mỗi ngành, Trường có thể bố trí học thêm các buổi tối trong tuần.

Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đúng thời hạn quy định, Trường không nhận hồ sơ khi thiếu một trong những giấy tờ qui định; thí sinh phải ghi đầy đủ nội dung trong hồ sơ và trên bìa hồ sơ, mọi sai sót thí sinh chịu trách nhiệm.

Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh:

²Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

²ĐT: 0294. 3855247; 0294. 3765535; 0294. 3765536; 0294.3765668.

²Website: http://www.tvu.edu.vn, http://daotao.tvu.edu.vn


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2023

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0002902836Your IP:44.201.72.250
Gọi 0918702817
Chat Zalo:0918702817
Facebook Messenger