Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt tuyển tháng 4 năm 2018, cụ thể như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH (danh mục các ngành tuyển sinh đính kèm)

II. VÙNG TUYỂN SINH

Tuyển sinh trong cả nước.

III. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ TUYỂN

1. Đối với các ngành văn bằng đại học thứ 2 (Xét tuyển - không phải qua kỳ thi tuyển)

Những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, vừa làm vừa học, từ xađăng ký dự tuyển văn bằng đại học thứ hai phải khác với ngành đã tốt nghiệp. Trường sử dụng kết quả điểm trung bình chung học tập toàn khóa đạt từ 5.0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 2.0 trở lên (theo thang điểm 4) để xét tuyển và được hưởng điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực theo quy định (nếu có).

2. Đối với các ngành đại học hình thức vừa làm vừa học (Xét tuyển - không phải qua kỳ thi tuyển)

Người đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).

Trường tổ chức xét tuyển theo tổ hợp môn (sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 hoặc sử dụng kết quả học tập THPT). Điểm của các môn trong tổ hợp môn phải đạt từ bằng đến cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, thực hiện xét tuyển từ điểm cao xuống thấp có tính đến các yếu tố ưu tiên trong tuyển sinh (theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo), các phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

a) Sử dụng kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (THPT)

Thí sinh sử dụng kết quả 3 môn trong tổ hợp môn để tham gia xét tuyển, không có môn nào đạt từ 1.0 điểm trở xuống. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đạt từ 12.0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10 đối với từng môn thi và được làm tròn đến 0.25) và được hưởng điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực theo quy định (nếu có).

b) Sử dụng kết quả học tập THPT

Thí sinh sử dụng điểm trung bình chung (điểm tổng kết) năm học lớp 12 của từng môn học trong tổ hợp môn để tham gia xét tuyển. Tổng điểm 03 môn xét tuyển trong tổ hợp môn phải đạt từ 15.0 điểm (theo thang điểm 10), trong đó không có môn nào dưới 3.5 điểm và được hưởng điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực theo quy định (nếu có).

c) Tuyển thẳng

Những người đã tốt nghiệp đại học có nguyện vọng học đại học ngành học khác theo hình thức vừa làm vừa học.

Lưu ý:

Thí sinh tham gia dự tuyển ngành đại học Giáo dục mầm non và ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống phải dự thi môn năng khiếu trong tổ hợp môn của ngành này, thí sinh có thể lựa chọn việc sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia hoặc kết quả học tập THPT.

Trong trường hợp thí sinh đã dự thi môn năng khiếu do các trường đại học, cao đẳng tổ chức cùng với năm tham gia tuyển sinh, thí sinh cần nộp bổ sung kết quả thi môn năng khiếu của trường tổ chức thi năng khiếu.

3. Đối với các ngành tuyển sinh liên thông(Xét tuyển -không phải qua kỳ thi tuyển)

Trường xét tuyển đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng đăng ký xét tuyển liên thông lên trình độ đại học. Trường sử dụng điểm trung bình chung học tập toàn khóa của thí sinh để xét tuyển và được hưởng điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực theo quy định (nếu có).

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Thí sinh có kết quả học tập toàn khoá học bậc trung cấp hoặc cao đẳng đạt từ 5.0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 2.0 trở lên (theo thang điểm 4).

Lưu ý: Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường ĐHTV, thí sinh phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

a. Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường ĐHTV (yêu cầu ghi đầy đủ các thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển);

b. Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;

c. Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) đối với thí sinh đăng ký sử dụng kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển;

d. Học bạ THPT hoặc bảng điểm toàn khóa (bản sao có chứng thực) đối với thí sinh đăng ký sử dụng kết quả học tập trung học để xét tuyển;

e. 02 bản sao (có thị thực) bảng điểm và 02 bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (thí sinh xét tuyển văn bằng 2 và xét tuyển thẳng đại học hình thức vừa làm vừa học);

f. 02 bản sao (có thị thực) bảng điểm và 02 bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng (thí sinh xét tuyển liên thông lên trình độ đại học);

g. Giấy khai sinh và Giấy chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực);

h. Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có);

i. Giấy xác nhận thời gian công tác (nếu có);

j. 02 bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của người đăng ký xét tuyển, điện thoại, địa chỉ email (nếu có).

2. Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Phát hành và nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày thông báo đến hết ngày 14/4/2018. Riêng ngành Giáo dục mầm non và ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (bậc đại học và văn bằng đại học thứ hai), nhận hồ sơ đến hết ngày 29/4/2018 tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh.

Thí sinh ở xa có thể tải phiếu đăng ký tham gia dự tuyển trên Website phòng Đào tạo tại địa chỉ: http://daotao.tvu.edu.vn.

3. Hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển và lệ phí dự thi môn năng khiếu

- Hồ sơ, tiếp nhận, xử lý và quản lý hồ sơ dự tuyển: 60.000đ/hồ sơ/thí sinh

- Lệ phí xét tuyển: 300.000đ/hồ sơ/ thí sinh.

- Riêng ngành Giáo dục mầm non và ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (bậc đại học và văn bằng thứ hai), lệ phí xét tuyển và thi năng khiếu: 600.000đ/hồ sơ/thí sinh.

Thí sinh đóng tất cả lệ phí xét tuyển khi nộp hồ sơ đăng ký, hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.

4. Thời gian thi môn năng khiếu, xét tuyển, công bố kết quả xét tuyển và dự kiến thời gian học

- Thời gian thí sinh tham gia dự thi năng khiếu (Hát, Đọc diễn cảm và Kể chuyện - ngành Giáo dục mầm non và ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống) dự kiến từ ngày 02/5/2018 đến ngày 06/ 5/2018.

- Thời gian xét tuyển từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018

- Trường sẽ công bố kết quả xét tuyển trước ngày 09/5/2018 trên Website phòng Đào tạo (http://daotao.tvu.edu.vn)

- Thời gian làm thủ tục nhập học (dự kiến): 18/5/2018 đến 20/5/2018

- Thời gian khai giảng và học chính thức (dự kiến) kể từ ngày 26/5/2018

5. Kinh phí tổ chức đào tạo:

Kinh phí tổ chức đào tạo được thu theo quy định hiện hành.

Lưu ý:

Trong đợt tuyển sinh tháng 4/2018, các ngành có số lượng đăng ký dự tuyển không đủ để tổ chức lớp, Trường sẽ bảo lưu toàn bộ số hồ sơ và chuyển sang các kỳ tuyển sinh kế tiếp trong năm (nếu có).

V. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI HỌC:

Thí sinh trúng tuyển, nhập học được hưởng mọi quyền lợi theo quy định hiện hành.

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành về quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Người học được tham gia rèn luyện, học tập và hưởng đầy đủ các chế độ chính sách ưu tiên theo quy chế, quy định hiện hành.

Người học có trách nhiệm chấp hành đúng các nội quy, quy định và nộp học phí theo quy định của Nhà trường.

VI. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, tổ chức học chủ yếu vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.Tùy theo chương trình đào tạo của mỗi ngành, Trường có thể bố trí học thêm các buổi tối trong tuần.

Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đúng thời hạn quy định, Trường không nhận hồ sơ khi thiếu một trong những giấy tờ qui định; thí sinh phải ghi đầy đủ nội dung trong hồ sơ và trên bìa hồ sơ, mọi sai sót thí sinh chịu trách nhiệm.

Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh:

²Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

²ĐT: 0294. 3855247; 0294. 3765535; 0294. 3765536; 0294.3765668.

²Website: http://www.tvu.edu.vn, http://daotao.tvu.edu.vn

Add a comment

Thi năng khiếu:

- Thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu:Từ ngày 15/5/2018 hết ngày 16/6/2018

- Thời gian thi: bắt đầu lúc 7 giờ, ngày 09/7/2018 và 10/7/2018.

Chi tiết liên hệ 

Bộ phận Tuyển sinh - Phòng Khảo thí

Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, Tp Trà Vinh

Điện thoại: (0294) 3.855.944

Email: tuyensinh@tvu.edu.vn, website: http://tuyensinh.tvu.edu.vn/

hoặc Khoa Ngoại ngữ

Điện thoại: (02943.855.246 (170)

Email: fl@tvu.edu.vn

Các mốc thời gian quan trọng Đại học Trà Vinh xét tuyển ĐH, CĐ 2018 

 

Add a comment

(ĐTTCO) - Ngày 27-1, lãnh đạo trường Đại học Trà Vinh cho biết, năm 2018 nhà trường sẽ tuyển sinh 47 ngành đại học, 19 ngành cao đẳng và 28 ngành sau đại học.  

Cụ thể, về các lĩnh vực đào tạo của trường gồm: Nông nghiệp - Thuỷ sản, Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa học sức khoẻ, Ngoại ngữ, Ngôn ngữ - Văn hoá- Nghệ thuật Khmer Nam bộ, Kinh tế - Luật, Hoá học Ứng dụng, Sư phạm, Quản lý Nhà nước, Quản trị văn phòng - Du lịch, Chính trị học, Khoa học cơ bản, Dự bị Đại học. Trong 47 ngành bậc đại học năm nay, Đại học Trà Vinh dự kiến xét tuyển thêm 8 ngành mới gồm: Công nghệ sinh học, Chăn nuôi, Phục hồi chức năng, Quản lý thể dục thể thao, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Hệ thống thông tin quản lý, Quản lý nhà nước, Thương mại điện tử. 

Phương thức xét tuyển đại học, cao đẳng dựa trên hai phương thức: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (xét bằng học bạ). 

Quy định về học phí: Đối với các ngành đại trà nhà trường thu ở mức dưới 70% mức thu mà Chính phủ cho phép 1.750.000 đồng/tháng, nhà trường chỉ thu 1.050.000 đồng/tháng. Với ngành đặc thù như ngành Y - dược, nhà trường chỉ thu dưới 50% mức học phí cho phép là 4.400.000 đồng/tháng, nhà trường chỉ thu 1.600.000 đồng/tháng. Bên cạnh đó, nhà trường còn tạo cơ hội cho nhiều sinh viên diện chính sách, sinh viên nghèo, sinh viên là người dân tộc Khmer, sinh viên thuộc nhóm yếu… có cơ hội học đại học. 

Cũng theo trường Đại học Trà Vinh, sau khi tốt nghiệp, 100% sinh viên được giới thiệu cơ hội việc làm, được học liên thông ở bậc học cao hơn. Ngoài ra, nhà trường miễn học phí các ngành: Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục Mầm non, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Giáo dục tiểu học. Sinh viên được tham gia chương trình học co-op (chương trình gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp), chương trình thực tập vừa học, vừa làm trong nước và quốc tế, đặc biệt tại Israel, Nhật Bản, có cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại và thu nhập cao. 

Điều đáng quan tâm là hiện nay, môi trường học tập ở Đại học Trà Vinh thân thiện, có thư viện, các dịch vụ học tập, sinh hoạt đáp ứng tốt cho sinh viên, ký túc xá sinh viên có sức chứa 4.300 chỗ. Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa với các chuyên gia quốc tế. Khi sinh viên học tại đây còn có cơ hội nhận nhiều suất học bổng từ Trường, các cá nhân, tổ chức trong nước, quốc tế và được vay vốn hỗ trợ học tập. 

Được biết, năm nay trường Đại học Trà Vinh đào tạo các ngành sau đại học, trình độ tiến sĩ như: Văn hóa học, Luật kinh tế, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn, Phát triển nông thôn… Đào tạo trình độ thạc sĩ gồm các ngành như: Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Văn hóa học, Kỹ thuật hóa học, Luật kinh tế, Kế toán, Kỹ thuật điện, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn, Phát triển nông thôn, Nuôi trồng Thủy sản, Thú y, Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật hình sự và tố tụng hình sự, Luật hiến pháp và luật hành chính, Quản lý giáo dục, Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh, Quản lý công, Chính sách công, Giáo dục học… 

Mọi thông tin chi tiết về công tác tuyển sinh, truy cập trang web http://tvu.edu.vn, http://tuyensinh.tvu.edu.vn,http://tuvantuyensinh.tvu.edu.vn hoặc gọi qua đường dây nóng: (02943) 765 535 – 765 536 – 765 688 – 855 247. 

Thông tin về tuyển sinh chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

H.Lợi (Nguồn tvu.edu.vn)

 

Add a comment

TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2023

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0003054343


Your IP:34.239.154.201
Gọi 0918702817
Chat Zalo:0918702817
Facebook Messenger