Trân trọng kính mời các bạn đến tham dự chương trình văn nghệ truyền thống GET TOGETHER 2019 (chỉ 1 đêm duy nhất - vào cửa tự do)

- Chủ đề: Baby Sharks, no more bags

- Thời gian: lúc 18 giờ 30 ngày 19/12/ 2019 (Tối thứ năm)

- Đại điểm: Sảnh Khoa Nông nghiệp Thủy Sản- Khu 1- Trường Đại học Trà Vinh

Đến với đêm văn nghệ các bạn sẽ được thưởng thức các tiết mục đặt sắc: đơn ca, song ca, tốp ca, múa, nhảy đuơng đại, kịch, biểu diễn thời trang, … bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp.

Với sự tham gia biểu diễn của Giảng viên Việt Nam, Hoa Kỳ, Pháp và các bạn sinh viên cùng thực hiện