--Facebook/Zalo 0911202707[X]

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên các lớp đến xem danh sách dự kiến điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2019 – 2020 dán tại bảng thông báo và đăng trên trang web của Khoa. Trường hợp sinh viên có khiếu nại về điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2019 – 2020 thì liên hệ với thời gian và địa điểm như sau:

 Thời gian: từ ngày 18 /06/2019 đến hết ngày 01 /07/2020.
 Địa điểm: Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ.

Nếu sinh viên không khiếu nại về kết quả xét điểm rèn luyện học kỳ I năm 2019 – 2020 trong thời gian quy định thì mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.


Tải về bảng tổng hợp điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2019-2020


 


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2020

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0002004177Your IP:10.1.1.226