Căn cứ Thông báo số 1077/TB-ĐHTV, ngày 25/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về xét công nhận sáng kiến thi đua năm học 2020 – 2021;

Căn cứ vào biên bản số 26/BB-KNN, ngày 26/4/2021 của Khoa Ngoại ngữ về xét công nhận sáng kiến thi đua năm học 2020 – 2021 và kết quả bình xét của Hội đồng sáng kiến Khoa Ngoại ngữ;

Căn cứ tình hình thực tế tại Khoa Ngoại ngữ,

Khoa Ngoại ngữ xin thông báo đến các cá nhân, tổ chức về lấy ý kiến đóng góp, khiếu nại cho các sáng kiến của 05 cá nhân sau:

TT

Họ và tên

Tên sáng kiến

Chi tiết

1

Hồ Văn Minh

Giải pháp ứng dụng phần mềm Audacity trong hỗ trợ thi nghe, nói tại Khoa Ngoại ngữ

Xem

2

Khâu Hoàng Anh

Hướng dẫn Ngữ pháp theo hướng giao tiếp

Xem

3

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Cải tiến quy trình quản lý đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Khoa Ngoại ngữ

Xem

4

Nguyễn Thị Ngọc Vấn

Khai thác nét liên văn hóa trong giảng dạy Kỹ năng Đọc hiểu 4

Xem

5

Nguyễn Thị Phương Nam

Giảng dạy viết học thuật bằng phương pháp tranh luận (educational debate)

Xem

  • Thời gian đóng góp, khiếu nại từ ngày 26/4/2021 đến hết sáng ngày 4/5/2021

Các cá nhân và tổ chức có ý kiến đóng góp vui lòng phản hồi thông tin qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc điện thoại: 0977.643.351; 02943.855.246 (108) hoặc liên hệ Phòng B11.207, Toàn nhà B1, Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh.

Sau thời gian trên mọi ý kiến đóng góp hoặc khiếu nại sẽ không được giải quyết.


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2023

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0002902702Your IP:44.201.72.250
Gọi 0918702817
Chat Zalo:0918702817
Facebook Messenger