Căn cứ Thông báo số 1077/TB-ĐHTV, ngày 25/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về xét công nhận sáng kiến thi đua năm học 2020 – 2021;

Căn cứ vào biên bản số 26/BB-KNN, ngày 26/4/2021 của Khoa Ngoại ngữ về xét công nhận sáng kiến thi đua năm học 2020 – 2021 và kết quả bình xét của Hội đồng sáng kiến Khoa Ngoại ngữ;

Căn cứ vào kết quả bình xét sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020 - 2021 và  tình hình thực tế tại Khoa Ngoại ngữ,

Khoa Ngoại ngữ xin thông báo kết quả sáng kiến năm học 2020-2021:

TT

Họ và tên

Tên sáng kiến

Cấp

cơ sở

Cấp Tỉnh

Chi tiết

1

Hồ Văn Minh

Giải pháp ứng dụng phần mềm Audacity trong hỗ trợ thi nghe, nói tại Khoa Ngoại ngữ

x

x

Xem

2

Khâu Hoàng Anh

Hướng dẫn Ngữ pháp theo hướng giao tiếp

x  

Xem

3

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Cải tiến quy trình quản lý đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Khoa Ngoại ngữ

x  

Xem

4

Nguyễn Thị Ngọc Vấn

Khai thác nét liên văn hóa trong giảng dạy Kỹ năng Đọc hiểu 4

x  

Xem

5

Nguyễn Thị Phương Nam

Giảng dạy viết học thuật bằng phương pháp tranh luận (educational debate)

x  

Xem


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2023

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0002901123


Your IP:44.197.111.121
Gọi 0918702817
Chat Zalo:0918702817
Facebook Messenger