KHOA NGOẠI NGỮ – Đổi mới chương trình và dạy để người học đủ năng lực ngôn ngữ thi chứng chỉ tiếng Anh ngành Luật của Đại học Cambrige (ILEC) là mục tiêu của buổi hội luận đổi mới chương trình giữa Hội đồng Học thuật Khoa và các giảng viên chiều ngày 10 tháng 4 năm 2014. 

Tiếng Anh chuyên ngành Luật dành cho sinh viên Luật khoa đã được Khoa Ngoại ngữ đảm trách giảng dạy từ nhiều năm qua.

Các giảng viên dạy chương trình này đã phân tích khía cạnh ngôn ngữ và luật pháp của chương trình hiện nay, nhận ra sự cấp thiết cần phải điều chỉnh chương trình để đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội.

Tiến sĩ Hồ Đắc Túc, Phó trưởng Khoa nói: ‘Ngôn ngữ chuyên ngành cũng chỉ là ngôn ngữ thường dùng nhưng có một ý nghĩa khác khi đặt trong bối cảnh chuyên ngành.

‘Quan niệm dạy tiếng Anh chuyên ngành chỉ cần tập trung dạy từ ngữ chuyên môn vẫn đúng nhưng là một quan niệm hạn chế, không giải quyết được nhiều tình huống khi có sự khác biệt về nghĩa chữ giữa hai hệ thống pháp luật khác nhau.’

Ông đề nghị, trước hết, phải tập trung dạy hai hệ thống pháp luật chính trên thế giới, là Thông Luật (Common Law) và Dân Luật (Civil Law). Do tư duy pháp luật của hai hệ thống này khác nhau nên từ ngữ khác nhau, lại có nhiều trường hợp từ ngữ giống nhau nhưng lại có khái niệm khác nhau.

Thí dụ trong hệ thống Pháp luật của Hoa Kỳ, lawyer là luật sư nhưng nói đến luật sư, người Anh và Úc lại phân biệt rõ giữa solicitor (tư vấn viên, không được quyền ra tranh luận tại tòa) và barrister (được quyền tranh luận tại tòa). Chưa kể những khác biệt khác về danh xưng và hệ thống tòa án cũng khác nhau. Hoặc như tại Việt Nam, Tóa án Tối cao nếu dịch là Supreme Court thì ở Úc, cấp tòa án cao nhất lại là High Court.

Việc không nắm vững khái niệm trong các hệ thống luật pháp khác nhau có thể dẫn đến sự hiểu nhầm hoặc sử dụng sai trong tình huống thực tế. Vì vậy ngoài việc dạy từ ngữ chuyên ngành, cần trang bị cho sinh viên kiến thức và lý thuyết để ứng phó với mọi tình huống trong quá trình va chạm thực tế khi làm việc.

Chương trình mới sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức về các quan niệm khác nhau trong các hệ thống luật pháp trước khi đi sâu vào từ ngữ chuyên ngành.

Vì vậy trong chương trình mới, sau khi cung cấp kiến thức về hệ thống pháp luật, sinh viên mới bắt đầu học ngôn ngữ đặc thù căn cứ theo chương trình thi chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành Luật của Đại Học Cambridge (ILEC). như Luật Hợp Đồng, Luật Công Ty, Luật Sở Hữu Trí Tuệ. Chứng chỉ này được chấp nhận ở hầu hết các nước châu Âu và nhiều nước trên thế giới.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Nam, Trưởng Khoa, nói: ‘Khoa Ngoại ngữ sẽ tiếp tục dạy các loại Luật khác nằm trong chương trình thi ILEC ở cấp độ cao hơn để khi kết thúc các học phần Anh văn chuyên ngành Luật, sinh viên đủ năng lực ngoại ngữ thi chứng chỉ ILEC.’  

Tin: Huỳnh Ngọc Tài.


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2023

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0002900994


Your IP:44.197.111.121
Gọi 0918702817
Chat Zalo:0918702817
Facebook Messenger