--Facebook/Zalo 0911202707[X]

Phương pháp sử dụng modal verbs để diễn đạt độ tự tin khi đưa ra một nhận xét mang tính suy luận

Bài viết: Khâu Hoàng Anh - Phó trưởng Bộ môn tiếng Anh - Khoa Ngoại ngữ - Đại học Trà Vinh

Minh họa: Huỳnh Ngọc Tài

  • Hãy xem chi tiết câu trả lời sau của Gertrude để thấy cấp độ chắc chắn của việc suy luận. 

Wilbur: Someone’s knocking at the door.

Ai đó đang gõ cửa.

Gertrude: That must be Sydney. (Chắc chắn là Sydney.)

High certainty (rất chắn chắn)

  

Low certainty (không chắc chắn lắm)

Gertrude: That will be Sydney. (Đó sẽ là Sydney.)

Gertrude: That should be Sydney. (Chắc là Sydney quá.)

Gertrude: That may be Sydney. (Có thể là Sydney.)

Gertrude: That could/might be Sydney. (Có thể là Sydney.)

  •  Nhưng trong việc tiên đoán, thì MUST thường không được dùng. 

Wilbur: What did the weatherman say?

Dự báo thời tiết nói gì?

MUST: không được dùng vì quá chắc chắn trong tiên đoán.

High degree of probability (Khả năng xảy ra cao)

 

Low degree of probability (Khả năng xảy ra thấp)

Gertrude: It will rain tomorrow. (Ngày mai trời sẽ mưa.)

Gertrude: It should rain tomorrow. (Ngày mai trời chắc sẽ mưa quá.)

Gertrude: It may rain tomorrow. (Ngày mai trời có thể mưa.)

Gertrude: It could/might rain tomorrow. (Ngày mai trời có thể mưa.)

  • Making general requests (Câu yêu cầu chung để yêu cầu ai đó làm gì cho mình). Theo các bạn, câu trả lời sẽ như thế nảo???

Will/Would you help me with this math problem? (Bạn giúp tôi với bài toán này được không?)

Yes, I will hay là Yes, I would? No, I won’t hay là No, I wouldn’t?

Can/Could you help me with this math problem? (Bạn có thể giúp tôi với bài toán này được không?)

Yes, I can hay là Yes, I could? No, I can’t hay là No, I couldn’t?

  • Making specific requests for permission (Câu yêu cầu cụ thể hơn để xin phép)

May/Might I leave the room now? (Tôi có thể được phép rời khỏi phòng không?)

Yes, you may hay là Yes, you might? No, you may not hay là No, you might not?

Can/Could I leave the room now? (Tôi có thể rời khỏi phòng không?)

Yes, you can hay là Yes, you could? No, you can’t hay la No, you couldn’t?

Đáp án: Yes, I will; No, I won’t; Yes, I can; No, I can’t; Yes, you may; No, you may not; Yes, you can; No, you can’t. (Trong câu hỏi, bạn có thể dùng tất cả các động từ khiếm khuyết này, nhưng chỉ có WILL, CAN, MAY được dùng trong câu trả lời.)

Source: Celce-Murcia, M. and Larsen-Freeman, D. (1999). The grammar book: An ESL/EFL teacher’s course (2nd ed.). Heinle and Heinle publishing.

Chúc các bạn học tập tốt!


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2020

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0001940210Your IP:10.1.1.226