Sau thời gian hiệu đính và hoàn tất thủ tục cần thiết, cuối cùng quyển sách chuyên khảo về ngôn ngữ học với tựa đề: A generative grammar approach for analysing Vietnamese passive sentences (Tạm dịch: Phân tích câu bị động trong tiếng việt bằng lý thuyết ngữ pháp tạo sinh) do TS. Huỳnh Ngọc Tài và TS. Nguyễn Thị Phương Nam đồng chủ biên đã được Cục xuất bản cấp phép cho Nxb. Đại học Quốc Gia Hà Nội phát hành.

Đây là sách chuyên khảo phù hợp cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Sư Phạm Anh, Dịch thuật, Ngôn ngữ học đối chiếu, và các nhà nghiên cứu, giáo viên có hứng thú về Ngôn ngữ học tiếng Anh đặc biệt l‎í thuyết Ngữ pháp tạo sinh (Generative Grammar) của nhà ngôn ngữ học nổi tiếng Noam Chomsky, phương pháp viết một bài nghiên cứu thuần định tính (Qualitative Research) về một khía cạnh ngôn ngữ học, phương thức lập luận khi viết một bài nghiên cứu định tính theo hướng phân tích yếu tố ngôn ngữ trong văn bản (texual analysis), những điểm thú vị trong ngữ nghĩa, ngữ pháp của tiếng Việt (đặc biệt là câu bị động và các từ loại)..

https://www.facebook.com/100064523478956/posts/pfbid02YMGQFEdnjXPdZTpyirPaN4AwafnQr1u8Zcany4tbv4xND8B4NaQoXVvMAdcpYkzyl/


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2023

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0003123591Your IP:3.238.235.248
Gọi 0918702817
Chat Zalo:0918702817
Facebook Messenger