I.MỤC TIÊU

1. Có 1 bài nghiên cứu khoa học được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín (ISI hoặc SCI) của giảng viên.
2. Hợp tác với Đại học Tours (Pháp), Đại học Inha (Hàn Quốc), Văn phòng Kinh tế Đài Bắc. Tuyển được ít nhất 1 giảng viên thạc sĩ Pháp – người Pháp, trao đổi được ít nhất 1 thực tập sinh tiếng Hàn, 2 thực tập sinh tiếng Hoa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và giúp sinh viên, giảng viên toàn trường có cơ hội giao lưu văn hóa nâng cao năng lực tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Hoa.
3. Có 2 giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn trong hoặc ngoài nước.
4. Có ít nhất 6 sinh viên tham gia làm đề tài khóa luận hoặc nghiên cứu khoa học.

II. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU – KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG