Căn cứ vào kết quả đánh giá điểm rèn luyện của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên các lớp thuộc khoa học kỳ I năm học 2018 – 2019.

Nay Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên các lớp đến xem danh sách dự kiến điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2018 – 2019 dán tại bảng thông báo và đăng trên trang web của Khoa. Trường hợp sinh viên có khiếu nại về điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2018 – 2019 thì liên hệ với thời gian và địa điểm như sau:

 Thời gian: từ ngày 01 /04/2019 đến hết ngày 10 /04/2018.

 Địa điểm: Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ (gặp Thầy Tuấn).

Nếu sinh viên không khiếu nại về kết quả xét điểm rèn luyện học kỳ I năm 2018 – 2019 trong thời gian quy định thì mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

Tải về bảng tổng hợp điểm rèn luyện (rar, 104kb)