Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên các lớp danh sách xóa tên sinh viên học kỳ II, năm học 2018-2019 
Trường hợp sinh viên có khiếu nại về danh sách xóa tên sinh viên học kỳ II, năm học 2018-2019 thì liên hệ với thời gian và địa điểm như sau:

+ Thời gian: từ 11/4/2019 đến hết ngày 18/04/2019. 
+ Địa điểm: Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ (gặp Thầy Tuấn).

Nếu sinh viên không khiếu nại về danh sách xóa tên sinh viên học kỳ II, năm học 2018-2019 trong thời gian quy định thì mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

Tải về danh sách xóa tên (xls, 79kb)


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2020

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0001894232Your IP:10.1.1.226