--Facebook/Zalo 0911202707[X]

NEWS & EVENTS

Back to School Back to School Friday, 25 September 2020
Extracurricular Activities Of English Majors At TVU Extracurricular Activities Of English Majors At TVU Tuesday, 15 September 2020 Each year, Tra Vinh University organizes several extracurricular activities for students, especially the School of Foreign Languages (SFL). Through these activities, students are able...
TVU-School of Foreign Languages - The Best Choice to Build your Future TVU-School of Foreign Languages - The Best Choice to Build your Future Thursday, 13 August 2020 TVU-Khoa Ngoại Ngữ - Sự Lựa chọn Tốt nhất để Xây dựng Tương lai của Bạn

TRA VINH UNIVERSITY

LECTURE

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0002038861


Your IP:10.1.1.226