Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2020, cụ thể như sau:

Hồ sơ dự thi
Thí sinh đăng ký dự thi tải biểu mẫu tại trang web
https://sdh.tvu.edu.vn/
(Mục cao học – biểu mẫu – tuyển sinh).
Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo Sau đại học hoặc gửi qua đường Bưu điện:
Phòng Đào tạo Sau đại học (A11.101), Trường Đại học Trà Vinh, Số 126, Nguyễn Thiện Thành, phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Thời gian nhận hồ sơ, học bổ sung kiến thức, ôn tập, thi (dự kiến)
Nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/11/2020 ;
Đăng ký học bổ sung kiến thức: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/9/2020 ;
Đăng ký ôn thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/10/2020 ;
Lịch ôn thi: Từ ngày 30/10/2020 đến ngày 22/11/2020.

Add a comment

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020;

Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 1 năm 2020, cụ thể như sau:

Add a comment

TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2021

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0002124243Your IP:10.1.1.226