* Thông tin tổng quát

1. Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh; Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Theory and methodology of English language teaching; Định hướng ứng dụng


2. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

3. Mã ngành đào tạo: 8140111

4. Hình thức đào tạo: theo quy định hiện hành

5. Số tín chỉ yêu cầu: 60 tín chỉ

6. Văn bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ


* Mục tiêu đào tạo (Program Objectives)

PO1 Đào tạo người học có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về phương pháp giảng dạy ngoại ngữ hiệu quả;

PO2 Kết hợp kiến thức về nghiên cứu khoa học ngành giảng dạy tiếng Anh;

PO3 Phát triển và đánh giá chương trình đào tạo và tài liệu giảng dạy;

PO4 Kết hợp kiến thức về kiểm tra và đánh giá, tiếp thu ngôn ngữ thứ hai làm cơ sở cho việc giảng dạy và thiết kế bài giảng hiệu quả, phù hợp với người học ở các lứa tuổi;

PO5 Tổng hợp kiến thức văn học và liên văn hóa nhằm hiểu sâu hơn về văn chương, vẻ đẹp văn hóa trên thế giới;

PO6 Phát triển tư duy phản biện; kiến thức mới; tự nghiên cứu, và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ;

PO7 Phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị;

PO8 Tự định hướng, phát triển năng lực cá nhân để thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập trong môi trường quốc tế.


Tải về chi tiết chương trình đào tạo (pdf, 311kb)


 

Add a comment

* Thông tin tổng quát

1. Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh; Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Theory and methodology of English language teaching; Định hướng Nghiên cứu


2. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

3. Mã ngành đào tạo: 8140111

4. Hình thức đào tạo: Theo quy định hiện hành

5. Số tín chỉ yêu cầu: 60 tín chỉ

6. Văn bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ


* Mục tiêu đào tạo (Program Objectives)

Chương trình đào tạo Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh trình độ thạc sĩ được xây dựng theo định hướng nghiên cứu, hướng tới mục tiêu đào tạo học viên:

PO1. Tổng hợp kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về phương pháp giảng dạy ngoại ngữ hiệu quả;

PO2. Phát triển nghiên cứu khoa học ngành giảng dạy tiếng Anh, thiết kế chương trình đào tạo và tài liệu giảng dạy;

PO3. Kết hợp kiến thức về kiểm tra và đánh giá, tiếp thu ngôn ngữ thứ hai làm cơ sở cho việc giảng dạy và thiết kế bài giảng hiệu quả, phù hợp với người học ở các lứa tuổi;

PO4. Tổng hợp kiến thức văn học và liên văn hóa nhằm hiểu sâu hơn về văn chương, vẻ đẹp văn hóa trên thế giới;

PO5. Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chuyên môn giảng dạy tiếng Anh; kỹ năng giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo; tư duy phản biện một cách khoa học

PO6. Đề xuất những sáng kiến có giá trị và hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ;

PO7. Tự định hướng, phát triển năng lực cá nhân để thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập trong môi trường quốc tế.


Tải về chi tiết chương trình đào tạo (pdf, 311kb)


 

Add a comment

Tên chương trình: Tên tiếng Việt: Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh; Tên tiếng Anh: Theory and Methodology of English Language Teaching

Định hướng: nghiên cứu; Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh; Mã số: 60140111; Loại hình đào tạo: Chính quy

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức:
- Kiến thức chuyên ngành: Người học đạt kiến thức về lý thuyết giảng dạy, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ hiệu quả; kiến thức về nghiên cứu khoa học ngành giảng dạy tiếng Anh; phát triển và đánh giá chương trình đào tạo và tài liệu giảng dạy, kiến thức về kiểm tra và đánh giá, tiếp thu ngôn ngữ thứ hai làm cơ sở cho việc giảng dạy và thiết kế bài giảng hiệu quả, phù hợp với người học ở các lứa tuổi.
- Kiến thức cơ bản: Người học có thể rèn luyện; đảm nhiệm công việc học tập và nâng cao nhận thức trong giảng dạy tiếng Anh chuyên nghiệp; cảm nhận văn học và liên văn hóa nhằm hiểu sâu hơn về văn chương, vẻ đẹp văn hóa trên thế giới; rèn luyện kỹ năng dạy và học phát âm trong giảng dạy tiếng Anh, có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới; tự nghiên cứu, và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức tổng quát về quản lý chuyên môn và tổ chức các hoạt động liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.

Kỹ năng:
- Sử dụng công nghệ thông tin hiện đại trong giảng dạy; ứng dụng những kiến thức đã học vào việc thiết kế hoạt động giảng dạy; đánh giá giáo trình, tài liệu các chương trình đào tạo trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh.
- Quản lý, tổ chức các hoạt động tích cực trong lớp học ngoại ngữ.
- Thực hiện các đề tài, các công trình nghiên cứu nhằm phục vụ giảng dạy tiếng Anh.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có tinh thần trách nhiệm, khả năng tự định hướng, phát triển năng lực cá nhân để thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao, đưa ra những kết luận khả thi về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ trong các tình huống sư phạm; có năng lực làm việc tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn.

Khả năng đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của học viên sau khi tốt nghiệp:
- Giảng dạy tiếng Anh ở các viện, trường hoặc trung tâm đào tạo ngoại ngữ.
- Khả năng làm việc độc lập, tự nghiên cứu, phối hợp làm việc hiệu quả trong tập thể đa ngành, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập được trong môi trường quốc tế.
- Đủ năng lực và kiến thức để tiếp tục học ở bậc cao hơn.

Tải về chi tiết chương trình đào tạo (pdf, 366kb)

 

Add a comment

TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2023

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0003061769


Your IP:18.207.129.175
Gọi 0918702817
Chat Zalo:0918702817
Facebook Messenger