* Thông tin tổng quát

1. Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh; Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Theory and methodology of English language teaching; Định hướng ứng dụng


2. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

3. Mã ngành đào tạo: 8140111

4. Hình thức đào tạo: theo quy định hiện hành

5. Số tín chỉ yêu cầu: 60 tín chỉ

6. Văn bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ


* Mục tiêu đào tạo (Program Objectives)

PO1 Đào tạo người học có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về phương pháp giảng dạy ngoại ngữ hiệu quả;

PO2 Kết hợp kiến thức về nghiên cứu khoa học ngành giảng dạy tiếng Anh;

PO3 Phát triển và đánh giá chương trình đào tạo và tài liệu giảng dạy;

PO4 Kết hợp kiến thức về kiểm tra và đánh giá, tiếp thu ngôn ngữ thứ hai làm cơ sở cho việc giảng dạy và thiết kế bài giảng hiệu quả, phù hợp với người học ở các lứa tuổi;

PO5 Tổng hợp kiến thức văn học và liên văn hóa nhằm hiểu sâu hơn về văn chương, vẻ đẹp văn hóa trên thế giới;

PO6 Phát triển tư duy phản biện; kiến thức mới; tự nghiên cứu, và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ;

PO7 Phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị;

PO8 Tự định hướng, phát triển năng lực cá nhân để thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập trong môi trường quốc tế.


Tải về chi tiết chương trình đào tạo (pdf, 311kb)


 


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2023

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0003192588


Your IP:44.221.70.232
Gọi 0918702817
Chat Zalo:0918702817
Facebook Messenger