Năm 2017, Trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh 37 ngành đại học, 26 ngành cao đẳng.
 
Trường áp dụng phương thức tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo.
 
Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thì THPT quốc gia hoặc xét tuyển học bạ THPT.
 
Các ngành đào tạo đại học:    
Sư phạm Ngữ văn (chuyên ngành Sư phạm ngữ văn Khmer Nam Bộ) D140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Khmer Nam Bộ, Nghệ thuật sân khấu cải lương) D210210 Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc, Kỹ năng âm nhạc 
Ngôn ngữ Khmer D220106 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (Văn hoá Khmer Nam Bộ, Văn hóa các dân tộc Tây Nam Bộ, Mê Kông học) D220112 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng D510102 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí D510201 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử D510301 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Xét nghiệm Y học D720332 Toán, Hóa, Lý 
Toán, Hóa, Sinh
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa D510303 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học D510401 Toán, Hóa, Lý 
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin D480201 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Công nghệ thực phẩm D540101 Toán, Hóa, Lý 
Toán, Hóa, Sinh 
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Điều dưỡng D720501 Toán, Sinh, Hóa
Giáo dục mầm non D140201 Ngữ văn, Năng khiếu, Toán
Ngữ văn, Năng khiếu, Lịch sử
Ngữ văn, Năng khiếu, Địa lí
Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn 
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử
Dược học D720401 Toán, Hóa, Lý
Toán, Hóa, Sinh
Kinh tế D310101 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Kế toán D340301 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Luật D380101 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Y đa khoa D720101 Toán, Hóa, Sinh
Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Nông nghiệp D620101 Toán, Sinh, Lý 
Toán, Sinh, Hóa 
Toán, Sinh, Tiếng Anh
Nuôi trồng thủy sản D620301 Toán, Sinh, Lý 
Toán, Sinh, Hóa 
Toán, Sinh, Tiếng Anh
Răng - Hàm - Mặt D720601 Toán, Hóa, Sinh
Tài chính - Ngân hàng D340201 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Quản trị văn phòng D340406 Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí 
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Địa lí
Thú y D640101 Toán, Sinh, Lý 
Toán, Sinh, Hóa
Toán, Sinh, Tiếng Anh 
Y tế Công cộng D720301 Toán, Hóa, Lý 
Toán, Hóa, Sinh
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 
 
D340103    Tiếng Anh - Ngữ văn - Toán
Địa lí - Ngữ văn - Tiếng Anh
Địa lí - Ngữ văn - Lịch sử
Địa lí - Ngữ văn - Toán
Ngành Chính trị học
 
 
 
D310201
 
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 
 
 
Các ngành tuyển sinh mới
Văn hóa học
Công tác xã hội
Toán ứng dụng
Khoa học vật liệu
Kỹ thuật môi trường
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Add a comment

Tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy, tuyển sinh đại học, liên thông hệ chính quy và hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 08/11 và 09/11/2014

 Ngành tuyển:

- Tuyển sinh văn bằng 2 hệ chính quy: Ngành Ngôn ngữ Anh (môn thi tuyển: Academic Reading và Academic Writing).

- Tuyển sinh liên thông từ Cao Đẳng lên Đại học theo hình thức VLVH: Ngành Ngôn ngữ Anh (môn thi tuyển : Ngữ văn, Academic Reading và Academic Writing).

- Tuyển sinh Đại học theo hình thức VLVH: Ngành Ngôn ngữ Anh (môn thi tuyển : Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh).

Tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy

Những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học. Người đăng ký dự tuyển văn bằng đại học thứ hai phải khác với ngành đã tốt nghiệp.

a. Đối tượng  miễn thi áp dụng đối với các trường hợp sau:

Người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại chính Trường mà mình đã học, được cấp bằng tốt nghiệp và ngành đã tốt nghiệp cùng nhóm ngành với ngành đăng ký dự tuyển bằng đại học thứ hai.

b. Đối tượng phải thi tuyển:

Những người không thuộc diện miễn thi nêu trên thì phải thi hai môn thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương của ngành đào tạo thứ hai.

Tuyển sinh liên thông hệ chính quy

Người có bằng tốt nghiệp từ 36 tháng trở lên đăng ký dự tuyển sinh đào tạo liên thông.

Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học

Người dự thi tuyển sinh liên thông phải có một trong các văn bằng sau: Bằng tốt  TCCN, cao đẳng (CĐ); bằng tốt nghiệp trung cấp nghề (TCN), cao đẳng nghề (CĐN).

a. Người có bằng tốt nghiệp TCN, TCCN, CĐN, CĐ sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi 3 môn: Môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành (hoặc thực hành nghề).

b. Người có bằng tốt nghiệp TCN, TCCN, CĐN, CĐ chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp tính đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký dự thi liên thông trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học hình thức VLVH.

Tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học

a. Đối tượng miễn thi (được xét tuyển thẳng vào học hình thức VLVH):

Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học (ĐH) có nguyện vọng học ĐH ngành học khác theo hình thức VLVH, được xét tuyển thẳng vào ĐH theo hình thức VLVH.

b. Đối tượng phải thi tuyển:

Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.

Hồ sơ dự tuyển, lệ phí ôn, thi và thời gian tuyển sinh:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển đại học, văn bằng thứ hai, liên thông chính quy, hình thức VLVH theo mẫu thống nhất của Trường ĐHTV

Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

- Phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 10/10/2014 tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh.

- Hồ sơ đăng ký dự thi: 60.000đ/hồ sơ.

Thời gian ôn thi, lệ phí ôn và thi tuyển sinh:

- Ôn thi tuyển sinh từ ngày 27/9/2014 đến ngày 30/10/2014 (các buổi tối và thứ bảy, chủ nhật).

- Lệ phí ôn thi nộp khi đăng ký: 400.000đ/thí sinh (đối với thí sinh thi tuyển 03 môn); 300.000đ/thí sinh (đối với thí sinh thi tuyển 02 môn).

- Lệ phí thi tuyển: 100.000đ/thí sinh/môn thi (nộp khi nhận thẻ dự thi).

Ngày thi và địa điểm thi tuyển:

- Thời gian thi tuyển: Ngày 08/11 và 09/11/2014.

- Địa điểm thi:  Khu I - Trường ĐHTV (nhận thẻ dự thi từ ngày 28/10 đến 03/11/2014 tại phòng Đào tạo, Trường ĐHTV).

Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo - Trường Đại học Trà Vinh:

Địa chỉ: số 126, Quốc lộ 53, phường 5, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 074. 3855247.

Website: http://www.tvu.edu.vn, http://daotao.tvu.edu.vn.   

Add a comment

THÔNG TIN TUYỀN SINH ĐẠI HỌC & CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014 – KHOA NGOẠI NGỮ

Các bạn muốn thi vào chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (đại học & và cao đẳng hệ chính quy), xin lưu ý các thông tin sau.

Mã trường: DVT

Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh trong toàn quốc

Ngày thi – Khối thi – Môn thi: theo qui định của Bộ GD&ĐT

Các bạn vào địa chỉ web sau để biết thông tin chi tiết:

Website: http://tuyensinh.tvu.edu.vn – Email: dvt@tvu.edu.vn

Chúc các bạn vui, khỏe, và thật nhiều may mắn.

Add a comment

TUYỂN SINH ĐH - CĐ

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0000159532


23 guests

Your IP:10.1.1.92