Đặt câu hỏi tư vấn tuyển sinh [X]

Trường hợp sinh viên có khiếu nại về điểm rèn luyện năm học 2016-2017 (Đợt 1) và điểm rèn luyện toàn khóa thì liên hệ với thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: từ ngày 13/6 đến hết ngày 19/6/2017

Địa điểm: Văn phòng khoa Ngoại ngữ - B11.207 (Gặp Thầy Tuấn)

Nếu sinh viên không khiếu nại trong thời gian qui định thì mọi sự khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

Tải về bảng tổng hợp điểm rèm luyện (rar, 55 Kb)

 

Add a comment

Khoa Ngoại ngữ  thông báo đến sinh viên các lớp chính quy nội dung cụ thế như sau;

sinh viên đến xem danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017 dán tại bản thông báo và Website của Khoa.

Trường hợp sinh viên có khiếu nại về kết quả xét  học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016 – 2017  hoặc chưa cung cấp số tài khoản Ngân hàng Đông Á, số giấy Chứng minh nhân dân thì liên hệ với thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: từ ngày 15 tháng 5 năm 2017 đến hết ngày 23 tháng 5 năm 2017.

Địa điểm: Văn phòng Khoa Ngoại ngữ (Gặp Thầy Tuấn).

Nếu sinh viên không khiếu nại về kết quả xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm 2016 – 2017 trong thời gian quy định thì mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

Tải về danh sách học bổng (.xls, 106 kb)

Add a comment

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến tất cả sinh viên các nhóm/lớp chưa được tổ chức thi lần 2 gồm các môn Anh văn không chuyên 1, Anh văn không chuyên 2, Anh văn không chuyên 3, các môn chuyên ngữ của các lớp thuộc khoa Ngoại ngữ có điểm tổng kết học phần dưới 4.0 (đối với các lớp đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc có điểm tổng kết học phần dưới 5.0 (đối với các lớp đào tạo theo học chế niên chế) thuộc các nhóm môn học của Khoa Ngoại ngữ quản lý chuyên môn về việc tổ chức thi lần 2 của học kỳ I, năm học 2016-2017 (đợt 2), cụ thể như sau:

Thời gian thi: Các buổi tối từ ngày 22/5/2017 đến ngày 23/5/2017.

Add a comment

Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-KNN ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Trưởng khoa Ngoại ngữ  về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của SV Khoa Ngoại ngữ  năm học 2016-2017;


Căn cứ Quyết định 4330/QĐ - ĐHTV, ngày 22/9/2016 của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Trà Vinh về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy Trường Đại Học Trà Vinh;


Căn cứ Quyết định số 1791/2011/QĐ- ĐHTV, ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả điểm rèn luyện của sinh viên, học sinh Trường Đại học Trà Vinh;


Căn cứ biên bản họp ngày 15 tháng 3 năm 2017 về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 của sinh viên Khoa Ngoại ngữ,


Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2016-2017 của  sinh viên 14 lớp  thuộc Khoa Ngoại ngữ (danh sách đính kèm).

Tải về điểm rèn luyện học kỳ I (rar, 110kb)

Add a comment

TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2017

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

000107120256 guests

Your IP:10.1.1.92