Hieu Thao Nguyen
Lecturer
Office: B11.211, TVU-B1 building
MA (2018), University College Dublin, Ireland
BA (2013), Can Tho University, Vietnam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ms Hieu Thao Nguyen is a lecturer in the School of Foreign Languages at Tra Vinh University. She earned a BA degree in English Studies from Can Tho University and an MA in Education from University College Dublin (UCD), Ireland. Thao has been involved in teaching of academic English for more than 8 years.

Tiếng Việt

Cô Nguyễn Hiếu Thảo là giảng viên Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Trà Vinh. Cô tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Cần Thơ và thạc sĩ Giáo dục học trường Đại học Tổng hợp Dublin (UCD), Ai-len. Cô đã tham gia giảng dạy tiếng Anh hơn 8 năm.

Publications/ Công trình khoa học
Nguyen, T. (2021). Competency-based learning: An effective approach in interpretation classes. The Scientific Journal of Tra Vinh University; ISSN: 2815-6072; E-ISSN: 2815-6099, 1(45), 41-47. https://doi.org/10.35382/18594816.1.45.2021.782

Nguyen, T. (2021). English majored students’ perceptions towards the use of e-learning [Special issue]. The Journal of Education and Society; ISSN: 1859-3917, 6, 178-181

Nguyen, T. (2019). Oral presentation: An effective approach to enhance non-english major students’ speaking proficiency. The Scientific Journal of Tra Vinh University; ISSN: 2815-6072; E-ISSN: 2815-6099, 1(35), 43-50. https://doi.org/10.35382/18594816.1.35.2019.202

Nguyen, T. (2019). Oral presentation strategy for enhancing english speaking proficiency to non-english major students. The Scientific Journal of Tra Vinh University; ISSN: 2815-6072; E-ISSN: 2815-6099, 1(2), 40-48. https://doi.org/10.35382/18594816.1.2.2019.154

 


TRA VINH UNIVERSITY

LECTURE

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0003192522


Your IP:44.221.70.232
Gọi 0918702817
Chat Zalo:0918702817
Facebook Messenger