MA. Trinh, Thi Mong Ngoc
Lecturer
Office: B11.211, TVU-B1 Building
MA (Education) (2018), University College Dublin, Ireland
BA (English Education) (2013), Tra Vinh University
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ngoc Trinh is currently an English lecturer at English Department, School of Foreign Languages, Tra Vinh University. She was selected to undertake a fully-funded master level program at University College Dublin, Ireland and graduated in 2018 with a Master’s Degree in Education. She has 8 years of working experience as an English teacher and gets some domestic and international journal publications. She is in charge of teaching English language skills and English literature. Her research interests include teaching pedagogy, educational psychology and English literature.

Publications

Trinh, B.N. & Trinh, T.M.N. (2019). Factors affecting medical students’ motivation in studying General English at Tra Vinh University. Journal of Language and Life, 5(285), 102-107.

Trinh, T.M.N & Trinh, B.N. (2019). A study on vocabulary learning strategies employed by the third-year English majored students at Tra Vinh University. The Scientific Journal of Tra Vinh University, 35, 28-34.

Trinh, T.M.N. & Trinh, B.N. (2019). The impact of genders on EFL learners’ levels of technical proficiency and attitudes towards e-learning. Journal of Language and Life, 11(291), 126-131.

Trinh, B.N. & Trinh, T.M.N. (2021). English majors’ attitudes and their expectations towards teaching literature. Journal of Language and Life, 5b(312), 157-163.

Trinh, B.N. & Trinh, T.M.N. (2021). Demotivating factors in learning English: A case of students in Tra Vinh University, Vietnam. The International Journal of Humanities and Social Studies, 9(12), 39-45.

Trinh, T.M.N. & Trinh, B.N. (2021). Challenges faced by English majors when writing research papers. American Journal of Humanities and Social Sciences Research, 5(12), 162-166.

 ***

Trịnh Thị Mộng Ngọc hiện là giảng viên tiếng Anh tại bộ môn tiếng Anh, khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Trà Vinh. Cô nhận học bổng toàn phần từ chính phủ Ai-len để tham gia chương trình học Thạc sỹ tại trường Đại học Tổng hợp Dublin –Ai-len và đã tốt nghiệp vào năm 2018. Cô có 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và có một số ấn phẩm được xuất bản tại các tạp chí trong và ngoài nước. Trong giảng dạy, cô phụ trách giảng dạy các môn học về kỹ năng ngôn ngữ và Văn học Anh. Lĩnh vực nghiên cứu mà cô quan tâm bao gồm phương pháp giảng dạy tiếng Anh, tâm lý học trong giáo dục và văn chương.

Công trình khoa học

Trinh, B.N. & Trinh, T.M.N. (2019). Factors affecting medical students’ motivation in studying General English at Tra Vinh University. Journal of Language and Life, 5(285), 102-107.

Trinh, T.M.N & Trinh, B.N. (2019). A study on vocabulary learning strategies employed by the third-year English majored students at Tra Vinh University. The Scientific Journal of Tra Vinh University, 35, 28-34.

Trinh, T.M.N. & Trinh, B.N. (2019). The impact of genders on EFL learners’ levels of technical proficiency and attitudes towards e-learning. Journal of Language and Life, 11(291), 126-131.

Trinh, B.N. & Trinh, T.M.N. (2021). English majors’ attitudes and their expectations towards teaching literature. Journal of Language and Life, 5b(312), 157-163.

Trinh, B.N. & Trinh, T.M.N. (2021). Demotivating factors in learning English: A case of students in Tra Vinh University, Vietnam. The International Journal of Humanities and Social Studies, 9(12), 39-45.

Trinh, T.M.N. & Trinh, B.N. (2021). Challenges faced by English majors when writing research papers. American Journal of Humanities and Social Sciences Research, 5(12), 162-166.


TRA VINH UNIVERSITY

LECTURE

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0003192512


Your IP:44.221.70.232
Gọi 0918702817
Chat Zalo:0918702817
Facebook Messenger