Nguyen, Binh Phuong Thao
Lecturer
Tel: 0948528100
BA (TESOL, Can Tho University)
MA (TESOL, Southern Queensland, Australia)

Her current teaching interest is in the area of English as a Second Language

Office: B11.212, Fl 2, B1 Building.


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2020

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0001888151Your IP:10.1.1.226