Căn cứ vào đề nghị xóa tên sinh viên các lớp thuộc Khoa của Cố vấn học tập

Nay, Khoa  Ngoại ngữ  thông báo đến Sinh viên các lớp đến xem danh sách  SV buộc thôi học năm học 2017 – 2018 dán tại bảng thông báo và trang Web của Khoa.

Trường hợp sinh viên có khiếu nại về danh sách sinh viên buộc thôi năm học 2017– 2018  thì liên hệ với thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian:  từ ngày 15/09/2017 đến hết ngày 25/09/2017.

Địa điểm: Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ (gặp Thầy Tuấn).

Nếu sinh viên không khiếu nại, Khoa sẽ tiến hành làm thủ tục xóa tên theo qui định, mọi sự khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

* Tải về danh sách xóa tên (xls, 46.5 kb)


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2020

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0001888277Your IP:10.1.1.226