Nguyen, Hieu Thao
Lecturer
BA (English Teaching Methodology, Can Tho University)
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office: B11.211, Fl 2, B1 Building.

 

 

Teaching Interests:

Pronunciation
Listening and Speaking skills


Research Interests:

British – American culture
Translation and Interpretation


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2020

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0001888120Your IP:10.1.1.226